slide_05.jpg
Uczelnie
Uczelnie

Jestem pracownikiem dydaktycznym w...

Państowowej Wyższej Szkole Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży - PWSIiP Łomża, Instytut Przedsiębiorczości, Instytut Technologii Żywności

Misją tej szkoły jest między innymi wspieranie rozwój regionu i dobrobytu jego mieszkańców poprzez kształcenie młodzieży, która będzie mogła korzystać z najnowszych zdobyczy nauki bez konieczności wyjazdu do odległych ośrodków akademickich, jak również szkoła dąży by rozwijać kreatywność i wspierać dążenia studentów i pracowników do ciągłego rozwoju naukowego i zawodowego.

Uczelnia otrzymała akredytację kierunku Zarządzanie do 2014 roku.

Warszawska Wyższa Szkoła Ekonomiczna - WWES

WWSE rozpoczęła działalność w 1994 roku, a w 2000 roku, decyzją Ministra Edukacji Narodowej uzyskała prawo do prowadzenia studiów magisterskich na kierunku Zarządzanie i Marketing.

W ramach Wydziału Stosunków Gospodarczych i Zarządzania działa pięć katedr: Zarządzania, Ekonomii, Finansów, Rynku i Spółdzielczości wraz z jednym w Polsce Ośrodkiem Dokumentacji Międzynarodowego Prawa Spółdzielczego oraz Laboratorium Komputerowe, Studium Języków Obcych, Studium Wychowania Fizycznego i Biblioteka Naukowa obsługują całą społeczność akademicką.

Collegium Varsoviense

Collegium Varsoviense realizuje proces kształcenia zgodny z wymogami i standardami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Uczelnia kształci studentów na 10 kierunkach, w tym 4 inżynierskich.