slide_03.jpg
O dydaktyce

"To nie marmurowe przedsionki w przybytkach wiedzy świadczą o świetności intelektualnej — lecz duch i inteligencja badaczy."

Aleksander Fleming

Dydaktyka dostarcza NAM wiedzy o stanie rzeczy istniejącym w obrębie przedmiotu jej badań. Analizuje zależności warunkujące przebieg i wyniki nauczania czy też uczenia się, a przede wszystkim formułuje na tej podstawie odpowiednie prawidłowości oraz wskazuje metody, jak również formy organizacyjne i środki pomocne w wywołaniu zamierzonych zmian u uczącego się.

Od kilku lat zajmują się dydaktyką, między innymi badam i staram się rozwijać metody prowadzące do szybkiego rozwoju człowieka.

Czynnie uczestniczę w konferencjach, publikując swoje artykuły (badania), doskonaląc się w tym co robię, aby móc to robić lepiej.

Prowadzę warsztaty/szkolenia z kategorii KAPITAŁ LUDZKI zarówno dla odbiorcy indywidualnego jak i przedsiębiorstwa.

Współpracuję z trenerami: kapitału kreatywnego


"Nie lekceważcie nigdy zjawisk, które wydają wam się niezwykłe. Zdarza się, że pozory mylą i że jest to fałszywy alarm, ale może też się zdarzyć, że będzie to odkrycie jakiejś ważnej prawdy."

Aleksander Fleming